SECȚIUNI


SECȚIUNEA

Retrospectivă Ruth Beckermann

Retrospectivă Ruth Beckermann


Unul din lucrurile fantastice la documentarele lui Ruth Beckermann e că revin obsesiv la aceleași problematici, adăugându-le de fiecare dată perspective și nuanțe noi și surprinzătoare. Film după film, în selecția pe care v-o propunem în cadrul festivalului, cineasta recuperează istorii particulare ale evreilor, anterioare și ulterioare Holocaustului, din timpul celui de-al Doilea Război Mondial și surprinde urme ale anti-semitismului rămase moștenire până în zilele noastre. Trecutul iradiază prezentul lumilor captate de Beckermann, e vizibil și perceptibil pretutindeni și permanent, ca o moștenire imposibil de ignorat pe care avem datoria să o conștientizăm și să o acceptăm.

Oamenii sunt cei care fac legătura între timpuri, prin ei sunt transmise atât calitățile, cât și defectele altor epoci. De aceea, atenția cineastei e concentrată asupra lor și a detaliilor relevante pentru fiecare în parte, iar portretele de personaje din filmele sale sunt întotdeauna memorabile și complexe. În „La est de război” sau „Homemad(e)” acest interes e cel mai pregnant, întreaga lor structură fiind bazată pe interacțiuni cu și între oameni. În primul, discuțiile aprinse dintre foști membri ai Wehrmachtului din timpul celui de-al Doilea Război Mondial descriu starea latentă a unei societăți ai cărei membri par să își reprezinte trecutul în moduri complet opuse și, de foarte multe ori, bazându-se pe mistificări ale unor evenimente atestate istoric prin documente de netăgăduit. În cel de-al doilea, întâlnirile cu locuitorii de origini foarte variate de pe strada Marc-Aurel din Viena au aerul bonom și candoarea unor șuete între prieteni. Dar, pe măsură ce filmul se derulează, devine evident că, în afara acestui eden al tandreții și bunei înțelegeri, se pregătesc de acțiune forțe politice și sociale fasciste, care amenință însuși fundamentul unei asemenea conviețuiri multi-etnice și multi-culturale.

În filmele lui Ruth Beckermann pare că se duce o bătălie între bucuria de a surprinde vivacitatea oamenilor și a locurilor întâlnite și luciditatea de a întrevedea constant că asupra oricărui moment de grație planează o amenințare, care își are originile într-un complex de factori. Există un soi de voluptate în redarea crâmpeielor de frumusețe a vieții, dar și în indicarea certitudinii că totul se poate nărui foarte rapid, în urma unor decizii umane, iar nu prin intervenții divine, cum s-a mai întâmplat în trecutul nu prea îndepărtat.


Bilete prin: Eventbook
Partener logistic: DHL
Partener digital: Canopy
Partener de monitorizare: mediaTRUST
Festivalul a fost fondat în 2008 de: Centrul Ceh București